“Skeptiskās biedrības” valde un biedri

Valdes priekšsēdētājs:

Edgars Lapiņš

Valdes locekļi:

Mārtiņš Hiršs
Liene Ozola
Signe Cāne

Biedri:

Ernests Vaga
Juris Baltačs
Matīss Sīlis
Anete Enikova
Ieva Feldmane-Walmsley